Rationalitet och känslor i politiken

Som väljare i ett demokratiskt samhälle finns det en outtalad förväntan om att vi ska använda oss av rationella måttstockar när vi går till valurnorna. Vi ska som individer beräkna fördelar och nackdelar mellan olika politiska alternativ för att landa i det beslut som vi tror innebär de största fördelarna både för oss själva och […]

Läs mer