Familjepolitik

Familjepolitik är ett ämne som engagerar alla, oavsett var de befinner sig på den politiska skalan. Det beror till stor del på att familjepolitiken omfattar så många olika politiska frågor – allt från lagar kring äktenskap och samboskap till HBTQ-rättigheter och abortlagar. Särskilt de sistnämnda är frågor som lätt leder till polemik (även om åsikterna inom svensk politik inte går lika brett isär som i exempelvis USA). Sett till världen i stort bedriver Sverige vad som kan kallas för en liberal familjepolitik – homosexuella har till exempel större rättigheter att gifta sig och adoptera i Sverige än i många andra länder, och det finns alla chanser att planera familjebildandet genom preventivmedel och aborter. Den motsatta ståndpunkten brukar kallas för konservativ, och innebär bland annat att man förespråkar att en familj ska bestå av en klassisk, monogam kärnfamilj.

En annan fråga som ingår i familjepolitiken är de som rör barnomsorg, till exempel föräldraledighet, föräldrapenning och barnbidrag. Dessa är med andra ord frågor som är avgörande för många barnfamiljers ekonomi. För vissa kanske barnbidraget är skillnaden mellan att kunna köpa den barnvagn man vill ha, till exempel från ett kvalitetsmärke som Britax, och att köpa en barnvagn second hand – eller att ens ha råd att köpa en barnvagn överhuvudtaget. Därför är det inte konstigt att familjepolitiken ofta rör upp starka känslor, då det inte bara är vuxna som drabbas när det blir fel, utan barn.

Vissa går så långt som att säga att svensk familjepolitik bryter mot FN:s barnkonvention. Det gäller till exempel initiativtagarna till Föräldrauppropet, Susanne Nyman Furugård och Christian Sörlie Ekström. De pekar framförallt på att den svenska föräldraledigheten inte tillåter föräldrarna att tillbringa tillräckligt mycket tid med barnen under deras första tid i livet, vilken är avgörande för att skapa anknytning och få en trygg uppväxt.

Även utomstående organisationer med ett politiskt intresse, som RFSU, ger sig in i debatten gällande familjepolitik. RFSU trycker bland annat på att den moderna familjen kan ha många olika konstellationer, bestående av en eller flera vuxna och barn. De menar att dagens lagstiftning kring familjer inte är anpassad efter verkligheten, och därför hindrar många familjer från att ha de relationer de vill.

Med alla dessa stridande åsikter blir familjepolitiken alltid ett ämne för debatt inför val. Framtiden får utvisa vad, om något, som kommer att förändras i den svenska familjepolitiken efter valet 2018.

bezel