Politiken kring övervakning

De senaste åren har en av de stora debatterna inom politiken gällt övervakning och invånarnas personliga integritet. Denna debatt aktualiserades först i och med USA PATRIOT Act, som antogs av USA:s kongress efter terrordåden den 11 september 2001. Patriot Act är ett samlingsnamn för en rad lagändringar som bland annat innebar att CIA gavs möjlighet att lättare övervaka telefonsamtal, vilket ledde till kritik mot lagändringarna för att de innebar ett inskränkande av den personliga integriteten.

Samma debatt blev återigen aktuell då den så kallade FRA-lagen antogs i Sverige. Lagen är återigen ett samlingsnamn för flera lagändringar, som bland annat innebar att FRA fick rätt att övervaka telefontrafiken och en stor del av internettrafiken som passerar Sveriges gränser. Lagen antogs år 2008, och mötte då stor kritik från bloggsamhället.

Det är dock viktigt att påpeka vissa skillnader mellan övervakning i Sverige och övervakning i USA, särskilt sedan det kommit fram att NSA i hemlighet övervakat amerikanska medborgare. En sådan skillnad är att det i Sverige inte är lagligt att övervaka internettrafik inom landet.
Även om övervakning är en het potatis i politiken, tycker dock allt fler att det är självklart att man ska installera övervakningskameror i sitt eget hem. På det sättet kränker man ingen annans integritet, utan försäkrar sig bara om ens egen säkerhet. Om du själv funderar på att köpa en övervakningskamera ska du gå in på Prylstaden.se.

bezel