Vore det bra med valtvång?

För många är det en demokratisk skyldighet att gå till valurnorna på valdagen. De anser att det är en ynnest som är få förunnade att i ett demokratiskt val få välja politiska representanter till Sveriges riksdag. Blankröster eller soffliggande, alldeles oavsett vilket syfte man kan tänkas ha anses som något fult och oansvarigt.

Det finns därför vissa som menar att det vore en god idé att införa så kallat rösttvång. Australien är det mest kända landet som har ett system med valtvång. Straffen för att avstå från att rösta brukar dock i de allra flesta seriösa förslagen vara väldigt milda, men det får förstås effekten att valdeltagandet ökar markant.

Motståndarna till valtvång brukar hävda att precis på samma sätt som det är en demokratisk rättighet att rösta så är det en demokratisk rättighet att avstå. Valtvång blir ur det perspektivet en icke-demokratisk åtgärd med syftet att tvinga fram ett demokratiskt utfall. Ytterligare en invändning brukar vara att andelen välinformerade röster sjunker, det vill säga att det är fler som går till valurnorna utan att veta vad det egentligen är de röstar på.

Nu har antalet röstar gått upp i de senaste två svenska riksdagsvalen, men det är en ganska kort trend som kanske inte håller i sig. Det kanske inte är en dum idé med valtvång?

bezel