Så grundar man ett politiskt parti

Att grunda ett parti är inte svårare än att bilda en förening och det kan, och får, vem som helst göra. För att partiet ska kunna delta vid riksdagsvalet krävs en registrering med hjälp av en lista av minst 1500 underskrifter. Det kan man säga utgör gränsen för om man förblir en förening eller faktiskt kategoriseras som ett valbart parti. Partiet kan även begränsa sig till att delta endast vid landstings- och kommunalval. För att partiet ska kunna vara valbart vid de valen krävs 100 namn för landstingsvalet och 50 till kommunalval. Personerna på listan måste själv vara över 18 år och ha rätt att rösta vid ett val för att namnunderskrifterna ska vara giltiga och partigrundande.

Fyra glada människor

För att nå ut till befolkningen och få folkets röster vid ett val krävs det att partiet når ut med informationen om sin existens. De måste helt enkelt marknadsföra sig själv för att vinna gehör för sin förda politik. Detta är förenat med kostnader och för dig som tror på politisk framgång kan ett lån vara lösningen på kostnaderna. Du kan ta hjälp av freedomfinance så att du kan trycka upp affischer och broschyrer med partiprogram. Partiet kan behöva bygga en webbsida för att nå ut till väljarkåren med partiprogrammet och den politiska iden partiet grundar sig på. Tid och energi från ideella krafter bidrar också till att partiets politiska budskap får spridning. Ju längre tid partiet har på sig inför ett val ju större chanser har partiet att skapa ett förtroende hos väljarkåren. Sociala media är en bra plattform för att nå ut och det är ett verktyg som kan ge partiet en viral spridning helt utan kostnad. Partiet måste ha ett namn och namnet måste skilja sig från redan etablerade partiers namn för att partiet inte ska kunna åtalas för falsk marknadsföring och valfusk.

Kalle Anka-partiet

Färgglad samling av ankor

Har man en politisk ide som man inte tycker hör hemma hos de etablerade partierna kan det vara en god ide att starta ett nytt parti. alla kan och får bilda ett politiskt parti och genom tiderna har man sätt en lång rad både seriösa och mindre seriösa partikonstellationer. Kalle Anka-partiet är ett exempel på ett inte fullt så seriöst parti som man kanske kan förvänta sig inom politiken. Sjukvårdspartiet är ett parti som haft ganska stora framgångar vid tidigare val. Som namnet antyder är det ett så kallat “enfrågeparti”. Alla partier har kommit till genom en luten grupp människor som bildat en sammanslutning med gemensamma ståndpunkter så man ska inte förakta en ringa begynnelse. Ny Demokrati var ett parti som tog sig ini riksdagen vid valet 1991 och fanns representerade i riksdagshuset under de kommande fyra åren. Vad partiet gjorde var att bevisa att ingenting är omöjligt. De gjorde snabba framgångar och vann folkets hjärta på bara några månader. Med hjälpa av karismatiska ledare och en rejäl marknadsföringsbudget så är ingenting omöjligt. Under 2018 är det flera nya partier som pockar på uppmärksamhet och kanske kommer något av dem att upprepa den politiska framgångssagan.

bezel