Spelar politikers utseende roll?

Man kan tycka att en politikers utseende inte ska vara en avgörande faktor när man bedömer deras kompetens, kunnighet eller lämplighet att styra ett land. Det är dock precis så vi människor fungerar, visar flera studier – vi dömer politiker efter deras utseende. Pekka Isoltalus, som är professor vid Tammerfors universitet, menar till exempel att […]

Läs mer

Familjepolitik

Familjepolitik är ett ämne som engagerar alla, oavsett var de befinner sig på den politiska skalan. Det beror till stor del på att familjepolitiken omfattar så många olika politiska frågor – allt från lagar kring äktenskap och samboskap till HBTQ-rättigheter och abortlagar. Särskilt de sistnämnda är frågor som lätt leder till polemik (även om åsikterna […]

Läs mer

Politiken kring övervakning

De senaste åren har en av de stora debatterna inom politiken gällt övervakning och invånarnas personliga integritet. Denna debatt aktualiserades först i och med USA PATRIOT Act, som antogs av USA:s kongress efter terrordåden den 11 september 2001. Patriot Act är ett samlingsnamn för en rad lagändringar som bland annat innebar att CIA gavs möjlighet […]

Läs mer

Vore det bra med valtvång?

För många är det en demokratisk skyldighet att gå till valurnorna på valdagen. De anser att det är en ynnest som är få förunnade att i ett demokratiskt val få välja politiska representanter till Sveriges riksdag. Blankröster eller soffliggande, alldeles oavsett vilket syfte man kan tänkas ha anses som något fult och oansvarigt. Det finns […]

Läs mer

Val 2018 – ödesval för KD och Miljöpartiet

År 2018 är det återigen dags för svenskt riksdagsval och den politiska kartan kan komma att ritas om ordentligt jämfört med föregående val. Moderaterna har tappat en del väljarstöd i samband med att de uttryckt samarbetsvilja med Sverigedemokraterna. Väljartappet kan också hänga samman med vad många menar är en roderlös partiledning som släppt de flesta av […]

Läs mer

Civilisationernas kamp – en pessimistisk syn på framtiden

Statsvetaren och historikern Samuel Huntington trodde i motsats till den kände statsvetaren Francis Fukuyama inte alls att Sovjetunionens kollaps innebar något slut på konflikter. Med boken Civilisationernas kamp (1996) målade han istället upp en pessimistisk framtidsvision. Han ansåg istället att kommunismens nederlag innebar att världen hade återgått till ett tillstånd där kulturella och religiösa skillnader skulle […]

Läs mer

Francis Fukuyama and end of history

År 1989 föll Berlinmuren och året därpå kollapsade Sovjetunionen. På George Mason University satt Francis Fukuyama och reflekterade över den nya världsordningen. Det tycktes i och med Sovjetunionens sammanbrott att USA hade vunnit det kalla kriget, och i och med det i förlängningen den liberala världsordningen och marknadsekonomin. Fukuyama släppte år 1992 boken” där han […]

Läs mer

Ojämlikhet och inkomstskillnader

Frågan om ekonomisk ojämlikhet är ständigt aktuell. Den har diskuterats ända sedan den politiska filosofins urfader Platon föreslog att vi bör eftersträva ett samhälle där den rikaste har tolv gånger så mycket som den fattigaste. Idag är dock skillnaden betydligt större än så. Två personer som funderade mycket på ekonomisk ojämlikhet var de politiska filosoferna […]

Läs mer

Vänster, höger och mitt emellan?

Svenska partier får allt svårare att locka till sig medlemmar med sina politiska plattformar. Varför det är så råder det delade meningar om. En av de vanligaste teorierna säger att människor idag har svårare att engagera sig i de allomfattande politiska program som utgörs av partiernas politiska program. Däremot har benägenheten att engagera sig i […]

Läs mer
skt-charity